img
Admin 11 ส.ค. 2564

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต วันที่ 10 ส.ค. 64

จากกรณีพบการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา GISTDA ได้ติดตามสถานกา...

img
Admin 9 ส.ค. 2564

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จากภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ 9 ส.ค. 64

จากกรณีพบการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา GISTDA ได้ติดตามสถาน...

img
Admin 5 ส.ค. 2564

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต วันที่ 5 ส.ค. 64

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.31 น. จากกรณีพบการ...

img
Admin 3 ส.ค. 2564

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จากภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinal-2B บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.35 น. จากกร...

img
Admin 15 ก.พ. 2563

การติดตามสถานการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

การติดตามสถานการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63 จากการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในเขตทะเลชายฝั่ง อำเภอเ...

img
Admin 31 ก.ค. 2561

การติดตามสถานการณ์แพลงก์ตอนบลูมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

จากกรณีพบปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูม...