Admin 1 เม.ย. 2567

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 10.35 น.

20240331_Samutprakran to chonburiV7 Plankton Bloom 20240331 ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่