Admin 30 ม.ค. 2567

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.04 น.

20240130 Plankton_Bloom_Prachuapkhirikhan_20240130 ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่