Admin 1 ก.พ. 2567

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 10.40 น.

20240131_Prachub 20240131_Suratthani Plankton_Bloom_Prachuapkhirikhan_Suratthani_20240131_page-0001 Plankton_Bloom_Prachuapkhirikhan_Suratthani_20240131_page-0002 ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่