Admin 18 มี.ค. 2567

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 10.35 น.

20240316
Plankton Bloom 20240316
ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่