Admin 12 มี.ค. 2567

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 10.35 น.

20240311_1035
Plankton_Bloom_20240311_page-0001

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่