Admin 1 ก.พ. 2567

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.14 น.

20240201_Prachuap 20240201_Suratthani Plankton_Bloom_Prachuapkhirikhan_Suratthani_20240201_1 Plankton_Bloom_Prachuapkhirikhan_Suratthani_20240201_2 ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่