Admin 22 ม.ค. 2567

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.12 น.

20240122 Plankton_Bloom_Prachuapkhirikhan_20240122 ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่