Admin 18 มี.ค. 2567

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.21 น.

20240318
Plankton Bloom 20240318
ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่