Admin 22 มี.ค. 2567

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.17 น.

20240322 Plankton Bloom 20240322 ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่