Admin 25 ต.ค. 2566

GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียมตรวจสอบติดตามคราบน้ำมันรั่วไหล บริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2566

Oilspill_S1A_20231023_061001_V6 oilspill_20231023_V2 ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ได้ที่นี่