Admin 8 ต.ค. 2561

ระบบเรดาร์ชายฝั่งในประเทศไทย

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล

โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

1538982209710
1538982310394

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่:CoastalRadarStation_Brochure.pdf