Admin 25 ก.พ. 2562

สงขลาพบก้อนน้ำมันดิบเกลื่อนชายหาดแหลมสมิหลาทำลายทัศนียภาพ

1-1

25 ก.พ.62- ที่บริเวณชายหาดแหลมสมิหลาสงขลา นายอนุรักษ์  สังข์กูล เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 สงขลา ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษตรวจบริเวณชายหาด  ได้ตรวจพบก้อนน้ำมันดิบถูกคลื่นชัดจากทะเลอ่าวไทยขึ้นมาบริเวณชายหาดแหลมสมิหลาสงขลาและขยายวงกว้างครอบคลุมเกือบทั่วทั้งชายหาด โดยเฉพาะบริเวณนางเงือกทองทั้งสองด้าน รวมทั้งที่โขดหินริมชายหาดสมิหลา ส่งผลให้บริเวณชายหาดสมิหลาเกิดความสกปรก เพราะยังไปเกาะซากเปลือกหอยหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆ จนกลายเป็นแผ่นสีดำทำลายทัศนียภาพของชายหาดสมิหลา   โดยเฉพาะบริเวณนางเงือกหาดสมิหลา ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนและเล่นน้ำแต่ปรากฏว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวเลี่ยงที่จะลงไปเดินเล่นบริเวณชายหาดหรือลงเล่นน้ำจากปัญหาก้อนน้ำมันดิบที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณเมื่อโดนแสงแดดร้อนจะละลายเป็นของเหลวข้นคล้ายน้ำมันเครื่อง ติดมือติดเท้าไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำได้  จะต้องใช้น้ำมันล้างจึงจะล้างออก

ขณะนี้บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาตั้งแต่อำเภอระโนดลงไปจนถึงอำเภอเมืองสงขลาจะพบก้อนน้ำมันดิบถูกคลื่นซัดขึ้นมาบริเวณชายฝั่ง ทำให้ชายหาดสกปรก ยิ่งในช่วงที่มีแดดร้อนจัดก้อนน้ำมันดิบจะละลายทำให้ชายหาดสกปรกมากยิ่งขึ้น ฝากทางเทศบาลนครสงขลา จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ตลอดแนวชายสมิหลาเพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด

ที่มา:https://www.thaipost.net/main/detail/29861