Admin 22 ก.พ. 2562

ไทย พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรมต.อาเซียน ยก "ปัญหาขยะทะเล" เป็นเรื่องใหญ่

พร้อมแล้ว! ไทยเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและประเทศพันธมิตร ยก "ปัญหาขยะทะเล" เป็นหัวข้อใหญ่ที่ประชุม

โดย 18 ประเทศ ทั่วโลก ตอบรับขอเข้าร่วม เพื่อนำสู่ปฏิญญาหรือข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอนาคต

1-1

วันที่ 20 ก.พ. ที่บริเวณชายหาดคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการลงนาม MOU ปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย พังงา-ภูเก็ต ว่า ต้องยอมรับว่า ปัญหาขยะทะเลเกิดขึ้นในประเทศที่มีชายทะเล มนุษย์ที่อยู่บนฝั่งก็มีส่วนที่ทำให้เกิดขยะทะเลโดยเฉพาะพลาสติก คนที่อยู่ต้นน้ำก็ไม่ทราบว่า ตนเองได้สร้างขยะ ทำให้เกิดปัญหาขยะในแม่น้ำ 10 สายหลักทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีปัญหาเรื่องขยะทะเล ในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและประเทศพันธมิตร ในวันที่ 5 มี.ค.2562

โดยในการเตรียมการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดี จากรัฐมนตรีอาเซียนและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งหลายประเทศที่อยู่ไกลออกไปจากทวีปยุโรป ก็ขอมาร่วมประชุมด้วย เพราะแต่ละประเทศต้องการแสดงบทบาทในการระดมความคิดช่วยกันแก้ปัญหาขยะทะเล

นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง กล่าวว่า การประชุมจะมีการถกกันเรื่องปัญหาขยะพลาสติก ที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ได้ติดต่อขอเข้าพบเป็นการส่วนตัว เพื่อหารือแนวทางในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล จะประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วม และมีการเชิญประเทศที่สนใจหรือต้องการเข้าร่วมอีก 8 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา จีน และนอร์เวย์ เป็นต้น รวมถึงกลุ่มองค์กรอาสาสมัครเอกชน (NGO) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน ทั้งในประเทศสมาชิกอาเซียนและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ข้อสรุปด้านขยะทะเลที่ได้จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษครั้งนี้ จะมีการนำเสนอประเด็นทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อรับรองต่อไปในเดือนมิถุนายน 2562 และจะนำไปสู่ปฏิญญาหรือข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอนาคต

ที่มา:https://www.thairath.co.th/content/1501755