Admin 22 ม.ค. 2562

ถมทะเลรับเอ็กซอนลงทุนอีอีซี

กนอ.เร่งศึกษาทุกมิติขีดเส้นอีก 6 เดือนได้ข้อสรุป

1-1

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดหาพื้นที่ตั้งโรงงานรองรับการลงทุนปิโตรเคมีขนาดใหญ่วงเงิน 200,000 ล้านบาท ในพื้นที่ภาคตะวันออกของกลุ่มบริษัท เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันรายใหญ่จากสหรัฐฯ (ส่วนต่อขยายแหลมฉบัง) ว่า มีความเป็นไปได้ ที่จะมีการถมทะเลรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) แต่ต้องขอเวลาศึกษารายละเอียด ให้มีความชัดเจนก่อนภายใน 6 เดือนนับจากนี้ โดยขณะนี้ กนอ. จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสม

"ขณะนี้ไม่ได้มีเพียงนักลงทุนขนาดใหญ่ เช่นเอ็กซอนเพียงรายเดียว ที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอีอีซี แต่ยังมีผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีอีกหลายรายสนใจ เข้ามาหาพื้นที่ลงทุนอีกด้วย กนอ.ในฐานะผู้จัดหาพื้นที่รองรับการลงทุนใหม่ๆอีก 1,000 ไร่ จึงร่วมกับคณะทำงานอยู่ระหว่างเร่งศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความเหมาะสมของพื้นที่ รูปแบบการลงทุน การออกแบบเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือนวัตกรรมประเภทใด เพื่อถมทะเลแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"

นางสาวสมจิณณ์กล่าวอีกว่า เอ็กซอนได้เสนอขอขยายพื้นที่ลงทุนในอีอีซี แต่ปรากฏว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กนอ. ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้ใช้พื้นที่เต็มศักยภาพแล้ว และนิคมฯแหลมฉบังก็ใกล้เต็มพื้นที่แล้วเช่นกัน จึงต้องมีการพิจารณาศึกษาแนวทางถมทะเล เพื่อขยายพื้นที่รองรับการลงทุน หากได้ข้อสรุปว่าต้องถมทะเล กนอ.ก็จะเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) กนอ. พิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอีอีซี (บอร์ด อีอีซี) พิจารณาตามขั้นตอนก่อนประกาศหลักเกณฑ์การลงทุน เพื่อเปิดให้เอกชนขอเข้ารับสิทธิในการถมทะเลว่าจะเป็นในรูปแบบใด.

ที่มา:https://www.thairath.co.th/content/1475203