Admin 1 ต.ค. 2561

ถึงไทยแล้ว "เรือ ดร.ฟริทจอฟ" เทียบท่าภูเก็ต เตรียมสำรวจทรัพยากรและมลภาวะทะเลไทย 1-15 ต.ค.นี้

ชมภาพเรือหลวง "ดร.ฟริทจอฟ นานเซ็น" เรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลของสหประชาชาติ หลังเข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต หลังเดินทางสำรวจมาแล้วกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เตรียมร่วมกรมประมง เอฟเอโอ สำรวจทรัพยากรและมลภาวะท้องทะเลไทย 1-15 ต.ค.นี้

3-1

31 ก.ย. 61 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ร่วมกับ คณะผู้แทนกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จัดพิธีต้อนรับเรือหลวง ดร.ฟริทจอฟ นานเซ็น (RV-Dr. Fridtjof Nansen) ซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต

ทั้งนี้ เรือดังกล่าวเป็นเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลลำเดียวของโลกที่ติดธงสหประชาชาตินับเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของคณะสำรวจทางทะเลระดับโลกและนักวิจัยทางทะเลของประเทศไทย ภายใต้โครงการ EAF-Nansen ซึ่งได้รับความสนุนจากเอฟเอโอ สถาบันวิจัยทางทะเล (Institute of Marine Research) เมืองเบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์ และองค์กรเพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจากประเทศนอร์เวย์ ( Norwegian Agency for Development Cooperation)

เรือหลวง ดร. ฟริทจอฟ นานเซ็นได้รับการติดตั้งด้วยอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจและวิจัยที่ล้ำสมัยด้านเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์กับการบริหารจัดการประมง พร้อมทั้งศึกษาวิจัยผลกระทบมลภาวะทางทะเลและความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทะเลและมหาสมุทร เรือดร.ฟริทจอฟ นานเซ็นเดินทางสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทะเลมาแล้วกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

โดยนักวิจัยจากนานาชาติจะร่วมทำการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศวิทยา และสภาพมลภาวะทางทะเลและผลกระทบต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะพลาสติกที่เป็นประเด็นปัญหาทางทะเลที่สำคัญยิ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการจากกรมประมงของไทยเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ ผลการศึกษาที่ได้จากความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและความยั่งยืนของระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหารซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลก เรือหลวง ดร.ฟริทจอฟ นานเซ็น มีกำหนดการสำรวจความหลากหลายของน่านน้ำไทยในวันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 นับเป็นการสิ้นสุดการสำรวจทางทะเลตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยจากเริ่มจาก สาธารณรัฐอาฟริกาใต้ โมซัมบิค แทนซาเนีย เซเชลส์ มอริเชียส ศรีลังกา บังคลาเทศ เมียนมาร์และสิ้นสุดการสำรวจในประเทศไทย

3-2

นายจง จิน คิม รองผู้แทนระหว่างประเทศ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า โครงการ EAF-Nansen เป็นโครงการที่เอฟเอโอให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมการจัดระบบนิเวศน์และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสมดุลสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้อย่างดีขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยนานาชาติ

นายอดิศร พรหมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ EAF-Nansen ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่นักวิจัยจะได้ศึกษาสภาพภูมิอาการและมลภาวะที่มีผลกระทบต่อทรัพยาการทางทะเลและระบบนิเวศวิทยาโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน นับเป็นก้าวสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและเอฟเอโอที่พร้อมจะเดินหน้างานศึกษาการศึกษาพื้นที่ประมงน้ำลึกเพื่อพัฒนาการจัดการประมงของประเทศอย่างยั่งยืน

ที่มา:https://mgronline.com/qol/detail/9610000097670