Admin 27 ส.ค. 2561

กฟน.ฟื้นฟูป่าชายเลนป้อมพระจุลจอมเกล้า ปักเสาไฟฟ้ากันคลื่นทะเล

1-1

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้านครหลวง กฟน. จับมือฐานทัพเรือกรุงเทพ ปักเสาไฟฟ้าสร้างแนวป้องกันคลื่นทะเล พร้อมรวมพลังปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นาย ชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย พลเรือตรียงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและการทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง MEA's Model พร้อมเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าฟื้นฟูธรรมชาติ และเสริมเสาไฟฟ้าสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าการ กฟน.เปิดเผยว่า กฟน.สนับสนุนงบประมาณการปลูกป่า ชายเลนและบำรุงป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งให้แก่ป้อมพระ?จุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 เป็นเงิน 2 ล้านบาท และสนับสนุนเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากการเปลี่ยนสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่างๆที่ไม่ใช้แล้ว และยางรถยนต์เก่า เพื่อปักเสาใช้เป็นแนวป้องกันคลื่นทะเลในบริเวณพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า พร้อมปรับปรุงอาคารนิทรรศการเปิดโลกป่าชายเลนและภูมิทัศน์โดยรอบให้มีสภาพสวยงาม

"ที่ผ่านมา กฟน.ได้ทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยนำเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานและยางรถยนต์เก่าทำเป็นแนวป้องกัน เป็นระยะทางกว่า 1,100 เมตร พร้อมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่า แนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยเสาไฟฟ้าสวมด้วยยางรถยนต์ ช่วยลดความแรงของกระแสน้ำ ทำให้มีปริมาณการสะสมของตะกอนหลังเขื่อนเพิ่มมากขึ้น ต้นกล้าและลูกไม้ที่อยู่หลังแนวป้องกันมีปริมาณหนาแน่นขึ้น รวมถึงมีการกลับมาของสัตว์น้ำนานาพันธุ์และนกนานาชนิด มีแนวโน้มการอยู่รอดเพิ่มขึ้น ส่วนยางรถยนต์ที่สวมอยู่กับเสาไฟฟ้า จากผลการศึกษาไม่พบการสลายตัวที่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม หรือการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและป่าชายเลนแต่อย่างใด"

"และจากผลสำเร็จที่ กฟน.นำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนและไม่ใช้งานแล้วจากโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่างๆ นำมาปักเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ทำให้ กฟน.ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Asia Responsible EntrepreneurshipAwards2018 ในสาขา Green Leadership เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่ Manila Marriott Hotel กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์" ผู้ว่าการ กฟน.ระบุ

สำหรับกิจกรรม "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" นั้น การไฟฟ้านครหลวงร่วมกับฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมเหล่าจิตอาสากว่า 200 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้ เพื่อเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่น ช่วยชะลอความเร็วของลมพายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่ง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์น้ำเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลในระยะตัวอ่อน ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา:https://www.thairath.co.th/content/1362654