Admin 9 ส.ค. 2561

ททท. จัดแคมเปญเก๋ เที่ยวไทยเท่ ลดโลกเลอะ สร้างพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ ลดการสร้างขยะระหว่างท่องเที่ยว

2-3

มลพิษจากขยะพลาสติกนั้น ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพลักษณ์ต่อประเทศและการท่องเที่ยวอีกด้วย จากเหตุการณ์พบถุงพลาสติกกว่า 8 กก. (ประมาณ 85 ชิ้น) ในท้องปลาวาฬที่เกยตื้นฝั่งภาคใต้ของประเทศ และสถิติ 1 ใน 6 ประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดจาก 192 ประเทศทั่วโลก ส่งผลต่อระบบนิเวศน์และภาพลักษณ์วิถีชีวิตของคนไทย ทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ เล็งเห็นถึงปัญหา พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข จัดโครงการ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ”

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแสดงเจตจำนงในปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ระหว่างนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมลดภาระสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวด้วยการลดใช้ขยะพลาสติก ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

2-1

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้วางกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวปี 2561 ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีไทย (Unique Local Experience) และสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริม ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว

โดยภายในงานได้มีการฉายวิดีโอประเด็นของการพบถุงพลาสติกกว่า 8 กก. ในท้องปลาวาฬที่เกยตื้นฝั่งภาคใต้ของประเทศ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากมลพิษทางขยะ ที่นอกจากจะส่งผลเสียต่อท้องปลาวาฬและท้องทะเลแล้ว ยังส่งผลเสียต่อท้องถนน และทุกท้องที่ท่องเที่ยวในไทย พร้อมมุ่งประเด็นให้ทุกคนได้ตระหนักที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

2-2

เพื่อแสดงถึงเจตจำนงค์ร่วมกันจากหลายหน่วยงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์กับ ททท. ลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 จึงได้มีการทำปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ร่วมกับหน่วยการต่างๆ รวมถึง “Mini exhibition ลดโลกเลอะ” ให้คนภายในงานได้ถ่ายรูปคู่กับ Backdrop ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้คำแนะนำในการลดการสร้างขยะ หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single–use plastics) และหันมาใช้วัสดุสำหรับทดแทนพลาสติก เช่น ใช้กล่องข้าวพกพา สามารถลดการใช้กล่องโฟม ได้วันละ 138 ล้านใบ การใช้ถุงผ้า ช่วยลดขยะถุงพลาสติกได้ถึง 5,300ตัน/วัน พกผ้าเช็ดหน้า ช่วยลดขยะกระดาษชำระ 3.9 ล้านตัน/ปี เป็นต้น เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของทุกคนให้เป็นไปตามเจตจำนงในปฏิญญา สร้างกระแสการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

2-4

และเพื่อตอกย้ำเจตนารมย์และความร่วมมือที่แข็งแกร่งของคนในพื้นที่ ททท.ได้เตรียมที่จะใช้วันที่ 1 ต.ค. 2561 ซึ่งเป็นดีเดย์วันเริ่มต้นช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว หรือไฮซีซั่น ในการรณรงค์กำจัดขยะบนชายหาดทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะช่วยกันสร้างพฤติกรรมอันดี เที่ยวไทยเท่ๆ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่ออีกหลายชีวิตในสังคม ร่วมสร้างจิตสำนึกและภาพลักษณ์ที่ดี สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ที่มา:https://www.khaosod.co.th/advertorial/news_1395328