Admin 8 ส.ค. 2561

เรือประมงสงขลาและอีก 22 จังหวัด ยังออกเรือ แม้ถึงเวลาขีดเส้นตาย แก้ปัญหาประมงยืดให้อีก 15 วัน

1-1

นายสุรเดช  นิลอุบล นายกสมาคมประมงสงขลา  เปิดเผยว่า วันนี้ (ที่ 8 ส.ค.) เรือประมงทุกลำออกไปทำการประมงตามปรกติยังไม่มีการหยุดจอดเรือ  ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนายกสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ร่วมประชุมหารือที่กระทรวงแรงงาน โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานใช้ระยะเวลาในการประชุมนานร่วม 6 ชั่วโมงในเรื่องการแก้ปัญหาในด้านแรงงานและกฏระเบียบปฏิบัติต่างๆที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมจัดหางาน รวมทั้งกรมประมงและกรมเจ้าท่าด้วย นำมาบีบใช้กับชาวประมงจนได้รับความเดือดร้อนไปทั่วโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริง

1-3

โดยได้ข้อสรุปด้านแรงงาน ข้อ1. ขอใช้ ม.83 ในการแก้ปัญหาแรงงานจะนำเข้า ครม. 1 สัปดาห์1.1 แรงงานเก่าให้ต่อบัตร ในจังหวัดนั้นๆ  1.2 แรงงานใหม่ อาจจะต้องไปจดทะเบียนพร้อมทั้งพิสูจน์สัญชาติ ที่จังหวัดแนวชายแดน โดยตั้งศูนย์one stop service ตามแนวชายแดนให้แรงงานไปพิสูจน์แล้วเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน  ข้อ 2. แก้กฏหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มีผลกระทบกับชาวประมงและยกเลิกระเบียบต่างๆ  ข้อ 3. วันที่ 15-16 ส.ค.61 กรมประมง ขอหารือในการแก้ปัญหาตามที่ร้องขอ  โดยช่วงนี้ทางภาครัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเวลาแก้ปัญหาต่างๆภายใน 2 สัปดาห์ คือประชุม ครม 2 ครั้ง

1-5

ขณะเดียวกันสมาคมประมงแห่งประเทศไทยมีการประชุมใหญ่วิสามัญมีมติออกมา ให้เวลาทางปลัดกระทรวงแรงงานดำเนินการในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน  อาทิตย์หน้าสมาคมประมงแห่งประเทศไทย จะทำหนังสือให้กรมประมง,เจ้าท่า,ศปมผ.นัดประชุมแก้ปัญหา  นายกสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องอื่น ทั้งเรื่อง vms และการซื้อเรือคืนของกรมประมง  โดยขอให้รอดูความจริงใจในการแก้ปัญหาของทางราชการในทุกเรื่อง  หากไม่มีความชัดเจนจะหยุดออกเรือทั้งประเทศประมาณวันที่ 22-27ส.ค.นี้และจะนำชาวประมงทั้ง 22 จังหวัดขึ้นมาที่กระทรวงแรงงานและหน้าทำเนียบรัฐบาล

1-6

ที่มา:http://www.77jowo.com/contents/100690