Admin 27 ก.ค. 2561

ลุยรื้อถอนสิ่งกีดขวาง "ทะเลบ้านแหลม"

1-1

เพราะสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มถูกใช้เป็นอาหารประทังชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...! โดยเฉพาะ หอยแมลงภู่ นอกจากมีรสชาติอร่อย ยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

จากสภาพชายทะเลเป็นดินโคลนและโคลนปนทราย เต็มไปด้วยแพลงก์ตอน หรืออาหารหอยตามธรรมชาติ ทำให้หอยแมลงภู่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ดังนั้น อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ถือเป็นพื้นที่เลี้ยงหอยมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ถัวเฉลี่ยผู้ประกอบการกว่า 500 ราย พื้นที่เกือบ 20,000 ไร่ ใช้เสาปูนปักให้เชื้อหอยแมลงภู่อาศัยเกาะเจริญเติบโตอยู่ในทะเลกว่า 1,800 ต้น ยางรถ จยย.หลายแสนเส้น หรืออาจมากกว่า 1 ล้านเส้น

แต่หลังจากกรมประมงวิจัยพบว่า ยางรถยนต์ ลำไม้ไผ่ และเสาปูน เป็นขยะทะเลส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นเหตุให้สารพิษตกค้างในหอย เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งหมดจึงทำผิดเงื่อนไขการขออนุญาต

ตาม พ.ร.ก.การประมง ปี 2558 มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ส่วนเสาปูนเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำผิดตาม พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย เช่นกัน เมื่อ 2 ปีเศษ กรมประมงจึงมอบให้ สนง.ประมง จ.เพชรบุรี เร่งทำความเข้าใจ

ขอให้ผู้ประกอบการเร่งรื้อถอนขึ้นจากทะเล แต่เนื่องจากความไม่พร้อม กระทั่งเดือนพฤษภาคมปีนี้ งานจึงเดินหน้าโดยคณะกรรมการประมงชายฝั่ง จ.เพชรบุรี ขอสนับสนุนเครื่องมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งรื้อถอนสิ่งกีดขวางในทะเลนำไปเก็บและทำลาย โดยผู้ประกอบการ ที่กระทำความผิดรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

นายชะลอ สินล้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.บ้านแหลม กล่าวว่า จากนี้ไป คงกลับไปใช้วัสดุธรรมชาติแทน เช่น ไม้ไผ่ หรือหรือกระสอบ แม้ความคงทนแข็งแรงจะสู้เสาปูน ยางรถ จยย.ไม่ได้ แต่เพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ประมง จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ต้องขอบคุณ ผู้เลี้ยงหอยที่ยอมเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หากภายหลังพบรายใด ไม่เคลื่อนย้ายออก จะดำเนินการตามกฎหมายและไม่ต่อใบอนุญาต

เสร็จเมื่อไหร่ยุทธศาสตร์เพชรบุรี?หอยแมลงภู่ต้องมีคุณภาพ สะอาด ไร้สารตกค้าง คงเป็นจริง...!

ที่มา:https://www.thairath.co.th/content/1342095