Admin 10 ก.ค. 2561

ตรวจสอบคราบน้ำมัน หาดบ้านใต้ เกาะพะงัน

1-1

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่5 (สุราษฎร์ธานี) ตรวจสอบข้อมูลตามที่เครือข่ายฯ แจ้งข่าวผ่านเฟสบุ๊คกรม ทช. ว่าพบคราบน้ำมันลอยอยู่บริเวณชายหาดบ้านใต้ อ.เกาะพงัน จ. สุราษฎร์ธานี ผลการประสานงานกับ อสทล.กลุ่มดอกไม้ทะเล เกาะพะงัน เข้าตรวจสอบ พบเป็นคราบน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 200 เมตร ลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม เมื่อประสานงานกับเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยพะงัน รับแจ้งว่าเป็นการลักลอบถ่ายน้ำมันเครื่องลงทะเลจากเรือประมง จึงได้ตรวจสอบแหล่งที่มาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้กรม ทช. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุดเฉพาะกิจกองทัพภาค4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเรือประมง ไม่ให้กระทำดังกล่าว ซึ่งเป็นความผิดตาม พรบ.ทช. 2558 ส่วนการเก็บกวาดคราบน้ำมันที่ติดค้างบริเวณชายหาด จะประสานงานกับเทศบาลเกาะพงัน และ อสทล. กลุ่มดอกไม้ทะเล กำจัดคราบน้ำมันโดยเร็วต่อไป

ที่มา:https://www.dmcr.go.th/detailAll/24848/nws/22