Admin 29 มิ.ย. 2560

เตรียมเฮ! คมนาคมขอ คสช.ออก ม.44 แก้ปัญหาเดินเรือน่านน้ำไทย ขยายเวลา-ลดค่าธรรมเนียม-เว้นค่าปรับ


2017-06-29_20-16-16

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้รายงาน คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับ 17) พ.ศ.2560 ของกรมเจ้าท่า (จท.) ให้ คสช.พิจารณาใช้คำสั่งมาตรา 44 ยกเว้นค่าปรับและโทษจำคุก สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาแจ้งต่อกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ และให้เลื่อนระยะเวลาการแจ้งสิ่งปลูกสร้างออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้ง ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมรายปี จากเดิมอัตราขั้นต่ำไม่เกิน 50 บาทต่อตารางเมตร เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนจำนวนมากได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิต

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับ 17) พ.ศ.2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2560 มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชย์นาวี การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย โดยให้ประชาชนมาแจ้งภายในวันที่ 23 มิ.ย.60

"ขอเลื่อนระยะเวลาการแจ้งสิ่งปลูกสร้างออกไประยะหนึ่งก่อน ซึ่งประชาชนเสนอให้ผ่อนผันไป 1 ปี  อย่างไรก็ตาม ต้องรอ คสช.จะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เรื่องการผ่อนผันยกเว้นค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาแจ้งก่อนหน้า การแจ้งเรื่องรุกล้ำหลักๆ อยู่ วันที่ 24 ส.ค.2537 หากสิ่งปลูกสร้างอยู่มาก่อน กรมเจ้าท่าอนุญาตให้ได้ โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องไม่เป็นอันตรายต่อการสัญจร ไม่เปลี่ยนลำน้ำ และไม่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่หลังวันดังกล่าวต้องมาแจ้งกับกรมเจ้าท่า" นายพิชิตกล่าว

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1498559372#