Admin 29 มิ.ย. 2560

หาดนราทัศน์หมดความงาม นักท่องเที่ยวเข้าพักผ่อนวันรายอ ทิ้งขยะเกลื่อน


560000006840201

นราธิวาส - บรรยากาศควันหลงเทศกาลฮารีรายอ บริเวณชายหาดนราทัศน์ หลังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก กลายสภาพเป็นที่ทิ้งขยะเกลื่อนทั่วหาด

วันนี้ (28 มิ.ย.) บรรยากาศหลังช่วงเทศกาลฮารีรายอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หลายครอบครัวยังคงเลือกพักผ่อนกับครอบครัวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณหาดนราทัศน์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งช่วงเทศกาลฮารีรายอเองมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้การค้าขายบริเวณดังกล่าวคึกคักขึ้น

ขณะที่การค้าขายคึกคักในแต่ละวัน บริเวณหาดนราทัศน์ กลับมีขยะที่ถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มประชาชนที่มาพักผ่อนไม่ได้นำขยะทิ้งตามสถานที่ที่จัดเตรียมให้ ทำให้มีขยะเป็นจำนวนมากอยู่ตามต้นไม้ และชายหาด

อย่างไรก็ตาม กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่นราธิวาส ทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ต่างร่วมกันเก็บกวาดบริเวณหาดนราทัศน์ ให้กลับมีหาดทรายสวยงามเหมือนเดิม พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาด โดยในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลด้วย


560000006840202
560000006840203
560000006840204
560000006840205
560000006840206
560000006840207
560000006840208

ที่มา : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000065913