Admin 26 มิ.ย. 2560

เตรียมเสนอ "เกาะม้า"ผนวกเขตอุทยานธารเสด็จ หลังเสื่อมโทรมหนัก


G0DL5oPyrtt5HBAi37S7H8l269zd2uvGSGjlQEflLTP1MEIxjoPVJh

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือทช. เตรียมเสนอให้เกาะม้า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ผนวกเข้าเขตอุทยานแห่งชาติ ธารเสด็จ-หมู่เกาะพะงัน เพราะพบชายหาดเสื่อมสภาพอย่างหนัก จากการท่องเที่ยวที่ไร้การควบคุม

ปัญหาเรือทัวร์นำนักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ำและเกิดการเหยียบย่ำปะการัง บริเวณเกาะม้า และทะเลแหวก อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงการจอดเรือแบบทิ้งสมอลงในแนวปะการัง ทำให้สภาพของเกาะม้าเริ่มเสื่อมโทรม

นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า พบแนวปะการังรอบเกาะม้ามีความเสื่อมโทรมถึงร้อยละ 90


ที่มา : http://news.thaipbs.or.th/content/263765