Admin 16 มิ.ย. 2560

“กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” รุดสอบ! ท่าเรือยักษ์คลังก๊าซ สร้างคร่อมปากน้ำแม่กลอง ยื่นลงในทะเล!!!

1.-89-728x410

กรณีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) จ.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ปกครองและตำรวจ บก.ปทส.เปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่หมู่ที่ 7 ต.แหลมใหญ่ ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม ซึ่งมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่รุกล้ำเข้าไปในทะเล ประมาณ 300 เมตรและสร้างคร่อมปากแม่น้ำแม่กลองใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ดอนหอยหลอดโดยไม่ได้ขออนุญาตใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)และมีการก่อสร้างคลังก๊าซขนาดใหญ่ของบริษัทเอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด ในพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นโฉนด

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจพบว่าโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างมีสภาพเป็นป่าชายเลนและพบสิ่งปลูกสร้าง ปรากฎว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติ ครม.วันที่ 22 ส.ค.2543 และวันที่ 17 ต.ค.2543 ประมาณ 1.67 ไร่ ถือว่ามีความผิดข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนด้วยและขณะนี้กำลังตรวจสอบรังวัดขอบเขตโฉนดและที่ดินที่บริษัทฯ อ้าง ว่าอยู่บริเวณไหน รุกล้ำป่าชายเลนและที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่ ถ้าพบมีการบุกรุกหรือใช้ประโยชน์เกินจากโฉนดก็ต้องแจ้งความเพิ่มด้วย

ล่าสุด ทางด้าน น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ก่อสร้างคลังเก็บและจ่ายก๊าซแอลพีจี ของบริษัท เอ็นเอสแก็ส แอลพีจี จำกัด หมู่ที่ 7 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม อยู่ระหว่างก่อสร้างถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่ จำนวน 4 ถัง และสะพานคอนกรีตวางท่อก๊าซ และท่าเทียบเรือ โดยพื้นที่ที่ก่อสร้างถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่จำนวน 4 ถัง ส่วนท่าเทียบเรือและเรือบาร์จอยู่นอกพื้นที่โฉนดที่ดินทั้ง 3 แปลง บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างคลังก๊าซ จาก อบต. แหลมใหญ่ และท่าเทียบเรือ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม และส่วนที่เป็นสะพานคอนกรีตวางท่อก๊าซ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 145.50 เมตร และเรือบาร์จ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 70 เมตร เนื้อที่ 1.67 ไร่ อยู่ในเขตป่าชายเลนตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 และตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (กำหนดเป็นเขตป่าชายเลนอนุรักษ์และเขตเศรษฐกิจ ก. ข. ) รวมทั้งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

ทั้งนี้การขอยกเว้นมติ ครม. เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนนั้น จะต้องเป็นการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะเป็นผู้เสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่อพิจารณา ดังนั้น หากการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น เห็นควรหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้คงอยู่และอุดมสมบูรณ์ต่อไป

S__56729609

S__56729610

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/582696