Admin 7 มิ.ย. 2560

“ทัพเรือ”เช็คศูนย์บรรเทาสาธารณภัย-ซ้อมช่วยผู้ประสบภัยทางทะเล

5-15

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. “บิ๊กลือ” พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุการณ์

ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีสภาพคลื่นลมที่ค่อนข้างแรง มีฝนตก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจจะทำให้ส่งผลต่อการบรรเทาสามารณภัย เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม รวมทั้งอุบัติภัยทางทะเลเช่น เรือล่ม เรือจม เป็นต้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

7-10
3-33
4-20

โดย พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือใน (ผบ.ทร.) ฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ สั่งการให้ ผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยในกองทัพเรือตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และกำลังพล ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ โดยให้นโยบายว่า “ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน”


6-10 1-62

สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในครั้งนี้จะเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยต่างๆ แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติภัยทางทะเล

8-12

โดยจะทำการสาธิตการฝึกซ้อมบริเวณชายหาดบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวมทั้งรองรับกรณีการเกิดคลื่นยักษ์สินามิด้วย ซึ่งในการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 นั้น พลเรือโทสุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมและสามารถปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ โดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด24 ชั่วโมง สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือสายตรง 1696

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_384317