Admin 5 มิ.ย. 2560

เร่งหาทางแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งเกาะลิบง


อำเภอกันตังเรียกประชุมชาวบ้านชายฝั่งเกาะลิบง เร่งแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

750x422_757826_1496463362
นายปรีชา ถาวรประสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอกันตัง พร้อมด้วยนายมเหสักข์ หิรัญตระการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ลงพื้นที่พบปะกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อบต.เกาะลิบง  และชาวบ้านหลังเขา หมู่ 5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง เพื่อร่วมหารือวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง  ซึ่งนอกจากทำให้พื้นดินหายไปแล้ว บ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 11 ครัวเรือนที่ถูกคลื่นซัดพื้นดินหายไปจึงเกิดความเสียหายมาถึงตัวบ้าน และทรัพย์สินของทางราชการ เช่น เสาไฟฟ้า ยังเสียหายด้วย  ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซี่งที่ผ่านมาเคยมีการก่อสร้างพนังกันคลื่นด้วยการทำคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแนวยาวประมาณ 320 เมตร แต่คลี่นมีความรุนแรงซัดพังเสียหายทั้งหมด และต่อมา ทาง อบต.นำแนวไม้มากั้นเสริมด้วยกระสอบทราย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระหว่างรองบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่ก็ต้านทานไม่อยู่ถูกคลื่นสูงซัดเข้าหาจนพังเสียหายไปทั้งหมด เหลือเพียงแนวรั้วที่ยังแข็งแรง แต่ไม่สามารถจะขวางคลื่นสูงได้ ซึ่งขณะนี้เพิ่งเข้าสู่ฤดูมรสุม และมีแนวโน้มคลื่นจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ตกลงให้ใช้งบประมาณจำนวน 300,000 บาท ของ อบต เกาะลิบง มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน   โดยการปักไม้ท่อนกลมเป็นแนวยาวขนานกับแนวชายฝั่งบริเวณที่ได้รับผลกระทบ แล้วใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น เศษไม้ ปลายไม้ หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ มากองสุมรวมไว้ด้านในของแนวไม้ดังกล่าว ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ลักษณะโครงสร้างอ่อน เพื่อสะลายพลังงานกระแสคลื่นลม ให้ลดแรงกำลังลง และแนวไม้ ตลอดจนเศษไม้ ปลายไม้ดังกล่าว จะเป็นตัวช่วยดูดซับดินและทรายให้ตกตะกอน เป็นการเพิ่มเติมดินและทรายบริเวณหลังแนวไม้นั้น ตามแนวทางคำแนะนำของ อ.ศศิน เฉลิมลาภ ที่ปรึกษาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ซึ่งอบต จะจัดเร่งซื้อจัดจ้างให้มีการทำงานอย่างเร่งด่วนต่อไป

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/757826