Admin 28 พ.ค. 2560

คลื่นซัดหมู่บ้านชายฝั่ง

สถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันสูงประมาณ 2 3 เมตร ทำให้เกิดคลื่นซัดเข้าหาหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่งบนเกาะต่างๆ ทำชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตลอดแนว รวมทั้งตามเกาะต่างๆถูกคลื่นสูงซัดเข้าใส่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

29-5-2560 15-31-01


โดยเฉพาะชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ประมาณ 30 ครัวเรือน ซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ติดชายฝั่ง ถูกคลื่นสูงซัดเข้าหาชายฝั่งทำรุนแรงเสียหายหนักเพิ่มมากขึ้น เสาไฟฟ้าจ่อหักโค่นเพิ่มขึ้น และเกรงจะหักโค่นทับบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ติดกัน เนื่องจากยังไม่มีการซ่อมแซมพนังกันคลื่นที่พังเสียหาย โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับชายหาด หน้าดินพังสูญหาย กำแพงบ้านบางหลังพังสูญหายจำนวน 11 ครัวเรือน


ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378549524/