Admin 27 พ.ค. 2560

ระนองคลื่นลมแรงซัดหาดพบเรือจอดผิดปกติเร่งสอบ

786385-01

จังหวัดระนองคลื่นลมแรงซัดชายหาด พบเรือประมงจอดไม่มีเครื่องยนต์ หลังคาผ้าใบฉีกขาด เร่งตรวจสอบเป็นเรือล่มหรือไม่

สภาพอากาศที่จังหวัดระนอง พบว่าช่วงนี้คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง คลื่นสูง 1-3 เมตร โดยจะเห็นชัดเจนตามแนวริมชายหาดโดยเริ่มตั้งแต่พื้นที่ อ.กะเปอร์ ไปจนถึง อ.สุขสำราญที่มีพื้นที่ติดแนวชายหาด ซึ่งในช่วงเวลานี้จะมีคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่อง คลื่นได้นำเศษไม้หลากหลายขนาด รวมถึงขยะหลากหลายชนิดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่อง และที่บริเวณชายหาด ม.4 บ้านบางเบน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ พบว่ามีเรือหางยาวประมงพื้นบ้านจอดทอดสมออยู่ 1 ลำ แต่ไม่มีเครื่องยนต์ หลังคาที่เป็นผ้าใบฉีกขาด แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเรือที่ล่มหรือเป็นเรือที่เจ้าของนำขึ้นฝั่งเพราะไปหาที่หลบคลื่นไม่ทัน

นอกจากนี้ทางด้านหลังของอุทยานแห่งชาติแหลมสนในพื้นที่ อ.กะเปอร์ ซึ่งคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้ามาไม่ถึง ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้นำเรือมาจอดไว้เพื่อความปลอดภัน บางส่วนมีการเก็บอวนขึ้นมาไว้บนฝั่งเพื่อรอดูสถานการณ์อีกครั้ง ว่าจะสามารถออกไปทำการประมงได้หรือไม่ ในส่วนพื้นที่ชายหาด อ.สุขสำราญ คือหาดประพาส ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแหลมสนเช่น ซึ่งในส่วนนี้จะมีชาวประมงพื้นบ้านจำนวนมาก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยโดยสีนามิถล่ม ได้นำเรือมาจอดด้านหลังของชายหาดเพื่อความปลอดภัยเช่นกัน

786385-02786385-03786385-04

ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=786385