Admin 25 พ.ค. 2560

พังงาคลื่นแรงน้ำกัดเซาะแนวชายหาดเกาะคอเขา

786069-01

จ.พังงา คลื่นลมแรงน้ำทะเลหนุนสูงไหลท่วมบ้าน กัดเซาะแนวชายหาดเกาะคอเขา ชาวบ้าน 30 ครัวเรือน เดือดร้อนหนัก

นายนิวัฒ ส่งแร่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เกาะคอเขา กล่าวว่าที่หมู่ 3 บ้านปากเกาะ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้เกิดคลื่นลมแรงน้ำทะเลหนุนสูงกว่า 2 เมตร จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลทำให้น้ำทะเลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน กัดเซาะเสาไฟฟ้าข้ามเกาะคอเขา-บ้านน้ำเค็ม และริมชายหาดได้รับความเสียหายเป็นแนวยาวชาวบ้านต้องยกข้าวของเครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัย

เบื้องต้น ทางนายสุดจิตร ลิ่มพานิช กำนันเกาะคอเขา นายนิวัฒ ส่งแร่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เกาะคอเขา เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะคอเขา ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวน 103 คน 30 ครัวเรือน เนื่องจากคลื่นขนาดใหญ่ได้ซัดเข้าหาฝั่งจนไหลกัดเซาะถนนเข้าหมู่บ้านจำนวน 2 สายเกิดความเสียหาย ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมชายหาดที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานาน เนื่องจากมีอาชีพทำประมงพื้นบ้าน ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำทะเลที่ไหลเข้ามาท่วมบ้านได้กัดเซาะบ้านเรือนจากข้างใต้พื้นจนพื้นบ้านแตกร้าว ผนังบ้านเริ่มมีการทรุดอย่างเห็นได้ชัดช่วงลมมรสุมพายุเข้าเป็นปัญหาทุกปี โดยทางชาวบ้านปากเกาะ จึงอยากวิงวอนนายกรัฐมนตรี เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาช่วยเหลือโดยด่วน หรือดำเนินการแก้ปัญหาโดยการทำแนวเขื่อนกั้นคลื่นบริเวณปากล่องน้ำเค็ม-เกาะคอเขา ก่อนที่คลื่นจะกัดเซาะจนทำให้บ้านเรือนลงไปอยู่ในทะเล

786069-02786069-03786069-04

ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=786069