Admin 22 พ.ค. 2560

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกำหนดเขตอนุรักษ์พะยูนจุดแรกประเทศไทย

560000005359501

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จับมือหลายภาคส่วนในตรัง กำหนดเขตอนุรักษ์พะยูนเป็นจุดแรกของไทยบริเวณหาดปากเมง เนื้อที่ 1,300 ไร่ หลังได้รับข้อมูลจากโครงการติดแท็กดีเกินคาด

วันนี้ (22 พ.ค.) นายมาโนช วงศ์สุรีรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กล่าวว่า เนื่องจากพะยูน สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง และประชากรพะยูนมากที่สุดในประเทศไทย ก็อาศัยอยู่ในจังหวัดตรัง ประมาณ 169 ตัว ประกอบกับล่าสุด งานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการติดสัญญาณดาวเทียมติดตามตัว หรือติดแท็ก (Tag) เพื่อทราบพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของพะยูนได้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น ทางอุทยานจึงดำเนินการกำหนดเขตอนุรักษ์พะยูน (Dugong Zoning) บริเวณหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา ประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง เป็นจุดแรกของประเทศไทย

560000005359502

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2558 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้เริ่มทำการติดแท็กพะยูน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 3 ตัว โดยตั้งชื่อว่า แบนะ หยงหลำ และเจ้าไหม แต่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้แค่ 40 วันเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงต่อการนำมาใช้บริหารจัดการพะยูน ดังนั้น ในปี 2560 จึงทำการติดแท็กพะยูน เป็นครั้งที่ 2 อีกจำนวน 3 ตัว โดยตั้งชื่อว่า จักรี เอิร์ท และคุ้มครอง โดยพะยูนแต่ละตัวได้หากินในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหาดหยงหลำ หาดปากเมง และเกาะลิบง จึงทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดเขตอนุรักษ์พะยูน เพื่อดูแลปกป้องสัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้ให้อยู่อาศัยได้โดยปลอดภัย

 โดยเฉพาะพะยูนเพศผู้ ที่ชื่อว่า เอิร์ท ซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมพบว่า เข้ามาหากิน และหลับนอนอยู่บริเวณหาดปากเมง ระหว่างเกาะเขาเมง กับอ่าวมะขามอยู่เป็นประจำทุกวัน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอสิเกา และผู้ประกอบการท่องเที่ยวหาดปากเมง ชุมชนประมงหาดปากเมง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการจัดทำเขตอนุรักษ์พะยูน บริเวณหาดปากเมง ในเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ และได้รับการสนับสนุนวัสดุบางส่วน เช่น ท่อน้ำใช้วางฐาน ทุ่นสีส้มขนาดเล็ก ธงสีส้ม เสา และเชือก พร้อมทำการซ่อมวัสดุเก่าให้กลับมาใช้งานได้ เพื่อนำไปติดตั้งในทะเลตามจุดที่กำหนด

560000005359503 560000005359504

ที่มา : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000051685