Admin 21 พ.ค. 2560

ส.คนรักเล จ.กระบี่ ชี้ต้องสร้างคุกเพิ่ม เจ้าท่าบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

ค้านนายกสมาคมคนรักเล จ.กระบี่ ชี้ต้องสร้างคุกเพิ่ม เจ้าท่าบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับที่ 17 รุกล้ำลำน้ำให้แจ้งขออนุญาตเจ้าท่าภายใน 22 มิ.ย.60 ฝ่าฝืนปรับ/คุก เหตุคนอยู่ริมชายฝังส่วนใหญ่เป็นคนจนไม่มีเงินเสียค่าปรับ

560000005323901

วันนี้ (21 พ.ค.) นายอาหลี ชาญน้ำ นายกสมาคมคนรักเล จ.กระบี่ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของ หรือครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำของแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเล หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ต้องไปแจ้งการครอบครองภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

โดยผู้ไปแจ้งต้องยอมรับผิด และจ่ายค่าปรับไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 500 บาท และ ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท หากมาแจ้ง และจ่ายค่าปรับเจ้าท่าอาจอนุญาตให้อยู่ได้โดยต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 100 บาท และเป็น 2 เท่า ถ้าใช้เพื่อประกอบธุรกิจ กรณีไม่ไปแจ้งตามเวลาที่กำหนด ผู้ครอบครองหรือเจ้าของต้องจ่ายค่าปรับตารางเมตรละ 1,000 ถึง 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องจ่ายค่าปรับรายวันไม่เกินตาราง เมตรละ 20 ,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน หากเจ้าท่าดำเนินการตามกฎหมายจึงควรต้องสร้างเรือนจำเพิ่มเพื่อไว้ขังคนจนแทนค่าปรับด้วย

560000005323902

นายอาหลี กล่าวด้วยว่า ชุมชนชายฝั่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ชายฝั่งทะเลและลำคลองต่อเนื่องกันมาจากบรรพบุรุษหลายชุมชน หลายครอบครัว มีเสาเรือนอยู่ในแม่น้ำลำคลองตั้งบ้านอยู่ริมตลิ่ง และชายฝั่ง จึงเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายเจ้าท่าโดยตรง ชุมชนชายฝั่ง จ.กระบี่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน ประกอบอาชีพสุจริตไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าปรับ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าของที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั้งที่เคยได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต ต้องไปแจ้งขออนุญาตกรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

560000005323903

นายกสมาคมคนรักเล จ.กระบี่ กล่าวอีกว่า การประกาศใช้กฎหมายการเดินเรือฯ ขณะนี้สร้างความปั่นป่วนอย่างมาก โดยเฉพาะกรณีที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือชายทะเล เข้าข่ายรุกล้ำลำน้ำทั้งสิ้น เท่าที่สำรวจพบว่า จ.กระบี่ มีหมู่บ้านริมน้ำ 5 อำเภอ 30 หมู่บ้าน กว่า 1 หมื่นครัวเรือน ประกอบด้วย อ.อ่าวลึก อ.เมือง อ.เหนือคลอง อ.คลองท่อม อ.เกาะลันตา หากว่ากันตามกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีคนเดือดร้อนหลายหมื่นคน หากมีการเสียค่าปรับ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

560000005323904

ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จะเดินทางเข้า กทม.ประชุมหารือกับตัวแทนเครือข่ายจังหวัดชายทะเลทั้ง 23 จังหวัด ที่มีปัญหาร่วมกัน เพื่อนำเสนอปัญหาแนวทางแก้ไขกับหน่วยงานภาครัฐ และส่วนในพื้นที่ก็อาจจะมีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วย และว่าชาวชุมชนริมทะเล จ.กระบี่ ไม่รับกฎหมายดังกล่าว


ที่มา : https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000051337