Admin 21 พ.ค. 2560

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมเพิ่มศักยภาพในการขยายพันธุ์ปะการังบริเวณหมู่เกาะสีชัง

560000005322101

เครือไทยออยล์ ร่วมจุฬาลงกรณ์ และเทศบาลตำบลเกาสีชัง ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จัดทำโครงการ การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ฟื้นฟูแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นปีที่ 5

วันนี้ (20 พ.ค.) นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายดำรง เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และบริหารงานชุมชนในเครือไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดงานวันรวมพลคนสีชังฟื้นฟูปะการังให้ยั่งยืน ครั้งที่ 5

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และบริหารงานชุมชนในเครือไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์ ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ดำเนิน “โครงการความร่วมมือในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการังและการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี” บนเนื้อที่ 394 ไร่ ตั้งแต่ปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี โดยการเพิ่มศักยภาพในการขยายพันธุ์ปะการัง และขีดความสามารถในการฟื้นตัวของปะการังตามธรรมชาติ จัดสร้างแหล่งอนุบาลพันธุ์ปะการัง และใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งในปีนี้ได้ครบกำหนดตามโครงในเฟสแรก

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้มีการเพาะเลี้ยง และอนุบาลตัวอ่อนเพื่อขยายพันธุ์ปะการัง ทั้งแบบอาศัยเพศ โดยทำการเก็บเซลล์สืบพันธุ์จากธรรมชาติแล้วนำมาเพาะฟัก และแบบไม่อาศัยเพศ โดยรวบรวมกิ่งพันธุ์ปะการังที่ได้รับความเสียหายจากการแตกหักในธรรมชาติรอบเกาะสีชังมาอนุบาล ซึ่งการอนุบาลปะการังต้องใช้ระยะเวลา 1 ปี จึงสามารถนำไปฟื้นฟูต่อในธรรมชาติได้ การฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม นำกิ่งปะการังจากแพอนุบาลลงไปฟื้นฟูในแนวปะการัง 3 แนว ได้แก่ บริเวณเกาะยายท้าว ฝั่งตะวันออก เกาะค้างคาว และเกาะท้ายตาหมื่น จากผลการติดตามพบว่า กิ่งปะการังมีอัตรารอดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80

นายเลอเลิศ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานงานรวมพลคนสีชังฟื้นฟูปะการังให้ยั่งยืน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 5 จัดขึ้นในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ สะพานท่าเทียบเรือศุลกากร อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อให้ความรู้ และกระตุ้นเยาวชน และชุมชนให้รัก และหวงแหนท้องถิ่น พร้อมที่จะอนุรักษ์ท้องทะเล และธรรมชาติโดยเฉพาะปะการังให้มีความยั่งยืน และพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแนวปะการัง

กลุ่มไทยออยล์เชื่อว่า การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูแนวปะการังเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของเกาะสีชังสามารถดำรงสภาพความสมบูรณ์อยู่ได้ โดยมีปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการอนุรักษ์ และฟื้นฟู คือ ความร่วมมือของชุมชนที่ช่วยกันหวงแหน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของพวกเขา ให้กลับมาสมบูรณ์ และสวยงามตลอดไป

560000005322102 560000005322103 560000005322104 560000005322105 560000005322106

ที่มา : https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000051319