Admin 19 พ.ค. 2560

ตราดเตือนระวังกระแสน้ำดูดที่เกาะช้าง

560000005276301

จังหวัดตราด แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังปัญหาจากฝนตกหนักที่เกาะช้าง ระวังริป เคอร์เรนท์ กระแสน้ำดูด

นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรงบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้อาจมีฝนตกหนัก เพื่อเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้าท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร ทางจังหวัดจึงได้กำชับไปทุกอำเภอ

สำหรับองค์การปกครองส่วนท่องถิ่นทุกแห่ง ให้เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และสื่อมวลชนท้องถิ่นให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับมือ โดยดูแลบ้านเรือนให้มีความแข็งแรง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ตัวบ้าน รวมทั้งงดใช้โทรศัพท์มือถือในที่โล่งแจ้ง ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ขอให้ตรวจสอบป้ายโฆษณา หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง หากพบว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อประชาชน ส่วนชาวประมงควรระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ส่วนตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ทั้งอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบการที่พักเตือนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงอันตรายจากกระแสน้ำดูดออก หรือ Rip Current โดยขอให้นักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำทะเลขณะที่คลื่นลมแรง และหากพบว่ามีฝนตกหนักมาก หรือมีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า 90 มิลลิเมตรต่อ 24 ชั่วโมง ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอ และท้องถิ่น ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวสามารถแจ้งเหตุด่วนได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3952-5727-30 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : http://www2.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000050870