Admin 18 พ.ค. 2560

ผลตรวจสอบการแก้ปัญหามลพิษของโรงมันในกาญจนบุรี ยังต้องแก้ไขเพิ่มเติม

19-5-2560 14-58-50

"คณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหามลพิษของโรงมัน พื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาของโรงมัน หลังมีการแก้ไขตามข้อตกลงแล้ว พบยังมีส่วนต้องแก้ไขเพิ่มเติม"

จากรณี เมื่อเดือนที่ผ่านมา ชาวบ้านที่ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร้องเรียนกับทางจังหวัดกาญจนบุรีว่า โรงมันในพื้นที่ตำบลวังขนาย ได้สร้างมลภาวะทางกลิ่น และมีฝุ่นละอองกระจายออกมาจากโรงงาน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่

ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมกับ ได้สั่งให้ผู้ประกอบการแก้ไข โดยทำแสลนขึงติดบริเวณกำแพง ป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายไปทั่วบริเวณ รวมทั้งให้ติดตั้งสปิงเกอร์น้ำไว้บริเวณด้านหน้าประตูโกดัง เพื่อใช้ฉีดน้ำป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายออกไปนอกพื้นที่ ซึ่งทางผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุด นายเฉลิมชัย แสนติ๊บ วิศวกรปฏิบัติการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายศิริ นิลขาว ปลัดอำเภอท่าม่วง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบความคืบหน้าในการปรับปรุงการแก้ไขปัญหา เรื่องมลภาวะทางกลิ่น และฝุ่นละออง

พบว่า ผู้ประกอบการได้ดำเนินการปรับปรุงโกดังเก็บวัตถุดิบ โดยนำพลาสติกมาปิดช่องว่างภายในโกดัง เพื่อลดมลภาวะด้านกลิ่น รวมทั้งติดแสลนป้องกันฝุ่นละอองบริเวณด้านข้างโรงงาน และได้ขนย้ายวัตถุดิบเข้าไปเก็บไว้ในโกดัง ตามคำสั่งของอุตสาหกรรมจังหวัดแล้ว

แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม อาทิ การติดแผ่นพลาสติกบริเวณประตูโกดัง เพื่อลดมลภาวะทางกลิ่น ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัด ได้แจ้งให้ทางผู้ประกอบการได้รับทราบ และเร่งแก้ไข ก่อนที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ให้ทางผู้ประกอบการ จัดทำแผนการปรับปรุง ส่งให้ทางเทศบาลตำบลวังขนายต่อไป

20170518061823405_b

ที่มา : https://www.thaich8.com/news_detail/