Admin 1 ก.พ. 2567

ชุกชุม! สำรวจประชากร "ฉลามครีบดำ" อ่าวมาหยาพบ 126 ตัว

กรมอุทยานฯ เผยผลสำรวจประชากร “ฉลามครีบดำ” อาศัยในอ่าวมาหยา 126 ตัว เร่งวางแนวทางอนุรักษ์สัตว์ผู้ล่า

2024-02-01_09-14-44

วันนี้ (31 ม.ค.2567) เพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รายงานว่าเมื่อวันที่ 20-26 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทีม Thai Sharks and Rays ได้สำรวจติดตามประชากรและพฤติกรรมของ ฉลามครีบดำ (Carcharhinus melanopterus) ภายใต้โครงการสำรวจจำนวนและพฤติกรรมตามธรรมชาติของฉลามครีบดำในอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่

เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจด้วยการใช้การบินโดรน วันละ 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย เช้า-กลางวัน และเย็น เพื่อนับจำนวนประชากรฉลาม และตั้งกล้องถ่ายใต้น้ำ โดยใช้เหยื่อล่อ เพื่อสังเกตพฤติกรรมฉลามวันละ 4 เวลา (เช้า-กลางวัน-เย็น และค่ำ) และมีการวัดคุณภาพน้ำติดตั้ง Data Logger เพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิรายชั่วโมงและข้อมูลแสง

โดยในช่วงเช้าของวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา พบประชากรของฉลามครีบดำมากที่สุดจำนวน 126 ตัว ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่องานด้านการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การสำรวจฉลามครีบดำที่อ่าวมาหยา เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางอนุรักษ์สัตว์ผู้ล่าแห่งท้องทะเลอันสง่างามชนิดนี้

สำหรับการกลับมาของฉลามครีบดำที่อ่าวมาหยา เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหลังจากกรมอุทยานฯประกาศปิดอ่าวมหายา เพื่อฟื้นฟูปะการังและทรัพยากรทางทะเลที่เสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยว จนกระทั่งพบฝูงฉลามครีบดำกลับมาอาศัยในอ่าวมาหยาเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Thai PBS