Admin 24 ม.ค. 2567

กองทัพเรือจับเรือขนน้ำมันเถื่อนกว่าแสนลิตรกลางทะเล

2024-01-24_10-34-13

พัทยา 22 ม.ค. – กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง แถลงจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันผิดกฎหมาย ยึดของกลางได้กว่าแสนลิตร

ตามที่ทัพเรือภาคที่ 1 บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และประสานการข่าวกับกรมข่าวทหารเรือ ร่วมกันปฏิบัติการด้านการข่าวเชิงรุก จนนำไปสู่การมอบหมายภารกิจสั่งการให้กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบและจับกุมเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกน้ำมัน ที่มีพฤติกรรมลักลอบขนน้ำมันผิดกฎหมายบริเวณใต้ เกาะทะลุ จังหวัดระยอง

จนเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ได้จับกุมเรือที่มีไต๋รวมลูกเรือ จำนวน 3 คน และจากการตรวจสอบพบของกลางเป็นน้ำมันดีเซลหลบเลี่ยงภาษี จำนวน 104,000 ลิตร โดยได้ควบคุมเรือดังกล่าวไปยังท่าเรือกลางอ่าว กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หลังจากนี้จะตรวจสอบเรือดังกล่าวและที่มาของน้ำมันเพื่อขยายผลต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ให้ดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทะเลอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ที่มา: สำนักข่าวไทย