Admin 17 พ.ค. 2560

นำกังหันน้ำชัยพัฒนาช่วยดันน้ำคูเมืองเชียงใหม่สางปัญหาน้ำเน่า

560000005185701

ชลประทานเชียงใหม่เผยคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ดีขึ้นตามลำดับ คาดสัปดาห์หน้าเคลียร์จบ ด้านผู้ว่าฯ สั่งเร่งร่างแผนปฏิบัติงานร่วมทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องก่อนลงนาม MOU บริหารจัดการน้ำในคูเมืองและเขตตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน

จากกรณีที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ ด้านประตูเชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณแจ่งก๊ะต๊ำ ประสบปัญหาสาหร่ายสีเขียวที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว และน้ำที่นิ่งส่งผลให้สภาพน้ำกลายเป็นสีเขียวขุ่น เกิดการเน่าเหม็นและปลาตายเนื่องจากน้ำขาดออกซิเจน จากนั้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่กับสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้หารือร่วมกันวางแผนการทำงานและเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระยะเร่งด่วนจะทำการระบายน้ำที่มีปัญหาออกไปและทำการผันน้ำใหม่จากคลองชลประทานประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตร เข้าแทนนั้น

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า เบื้องต้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่และชลประทาน ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วด้วยการระบายน้ำที่มีปัญหาสาหร่ายออกจากคูเมือง อย่างไรก็ตาม การระบายน้ำออกนั้นต้องค่อยๆ ระบายออกไปเฉลี่ยวันละประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำแพงเมืองและตลิ่งที่อาจจะทรุดตัว หากระบายน้ำออกไปในครั้งเดียว รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องระบายน้ำผ่านด้วย โดยเวลานี้ได้มีการนำกังหันน้ำชัยพัฒนาไปติดตั้งไว้ในคูเมืองบริเวณแจ่งก๊ะต๊ำที่ประสบปัญหาและเป็นจุดระบายน้ำออก เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนลงในน้ำและช่วยการระบายน้ำ

ทั้งนี้ ล่าสุดวันที่ 16 พ.ค. 60 พบว่าคุณภาพน้ำดีขึ้นมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์หน้า จากนั้นจะผันน้ำใหม่ ซึ่งเวลานี้มีการผันมาพักรอไว้แล้วในคูเมืองด้านโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เข้ามาเติมแทนน้ำเก่าที่ถูกระบายออกไป

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสาหร่ายสีเขียวแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในคูเมืองเชียงใหม่ จนส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสียและปลาตายนั้น นายเจนศักดิ์ตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในคูเมืองเฉพาะช่วงตั้งแต่แจ่งกู่เฮือง ไปจนถึงบริเวณของแจ่งก๊ะต๊ำที่อยู่ต่ำกว่า และเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของทุกปีต่อเนื่องกันมา 2-3 ปีแล้ว โดยในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาจะเป็นในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. เบื้องต้นสันนิษฐานว่าปัญหานี้อาจจะเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นบริเวณสวนบวกหาดและแจ่งกู่เฮือง ช่วงเดือน ก.พ.ของทุกปี ซึ่งในช่วงจัดงานที่มีการแสดงไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ อาจจะมีปุ๋ยหรือฮอร์โมนบำรุงการเจริญเติบโตหลุดหล่นลงไปในคูเมืองแล้วกลายเป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งการขยายพันธุ์ของสาหร่าย เสริมกับแสงแดดและอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อนจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งหลังจากนี้คงจะต้องมีการระมัดระวังในส่วนนี้ด้วย

ขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น นายเจนศักดิ์เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับเทศบาลนครเชียงใหม่,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และโครงการชลประทานเชียงใหม่

เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีแผนการทำงานร่วมกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เห็นควรให้เทศบาลนครเชียงใหม่, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และโครงการชลประทานเชียงใหม่ มีการลงนาม MOU ในการบริหารจัดการน้ำในคูเมืองและเขตตัวเมืองเชียงใหม่ โดยข้อตกลงตาม MOU ดังกล่าว ที่กำลังอยู่ระหว่างการร่าง ทุกหน่วยงานจะมีการวางแผนการและกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนซึ่งจะช่วยป้องกันแก้ไขทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในคูเมืองและปัญหาน้ำท่วมด้วย

560000005185702 560000005185703 560000005185704 560000005185705

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000049988