Admin 16 พ.ค. 2560

"ระนอง" ตรวจ 13 หอเตือนภัยรับช่วงมรสุม

640_k8eedee7gb76kchfidcdj

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัปุตระ ได้สั่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทำการตรวจสอบหอเตือนภัยพิบัติที่ติดตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง จ.ระนองจำนวน 13 หอว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยพิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่จังหวัดระนองเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เริ่มเป็นช่วงที่ทะเลฝั่งอันดามันมีความแปรปรวน คลื่นลมแรง

โดยจังหวัดระนองเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม มักเกิดพิบัติภัยทั้งอุกทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มบ่อยครั้ง ขณะที่พบว่ามีหมู่บ้านและชุมชนเสี่ยงรวม 40 แห่งใน 3 อำเภอ มีหอเตือนภัยในพื้นที่จำนวน 13 แห่ง ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นและการทดสอบสัญญาณเตือนภัยพบว่าหอเตือนภัยพิบัติทั้ง 13 แห่งยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้ง อัคคีภัย หรือแม้แต่เรื่องของแผ่นดินไหว ภัยจากสึนามิ กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เนื่องจากจังหวัดระนองยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในแนวรอยเลื่อนระนอง ซึ่งพบว่ายังมีแรงกดทับของเปลือกโลกที่อาจจะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิได้ การให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิแก่ประชาชนในจังหวัดระนองมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการแจ้งเตือนภัย การเตรียมอพยพคนในพื้นที่ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378547582/