Admin 15 พ.ค. 2560

WPP ยันพร้อมสร้างโรงงานแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้าที่เพชรบุรี เป็นโรงงานต้นแบบของประเทศ

560000005103701

ชาวเพชรบุรี รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่รวม 600 คน ร่วมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของ บ.ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด (WPP) ด้านผู้บริหารโครงการยันทำการศึกษาผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ก่อนลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.ที่สำคัญได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าถูกต้อง พร้อมสร้างโรงงานที่เพชรบุรีให้เป็นโรงงานต้นแบบของประเทศ

วันที่ 15 พ.ค. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงความคืบหน้า และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด (WPP) ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย 7.9 เมกะวัตต์ ที่ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี

โดยมี น.ส.รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุทธิชัย คำรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัทดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด พร้อมด้วย นายอาทิตยา สุทธิไชยา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายพงศ์ภัทร ศรีขจร กรรมการบริหารและผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น ไวเวิร์ค จำกัด ร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคืบหน้าการก่อสร้าง โดยมีประชาชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 600 คน

น.ส.รมย์ชลี ชี้แจงว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้เป็นการทำเพิ่มเติมตามระเบียบใหม่ หลังจากที่ได้จัดรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปเมื่อปี 2558 และได้รายงานศึกษาผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้วก่อนที่จะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว และได้ว่าจ้างบริษัท ฮิตาชิ โซเซ็น (Hitachi Zosen) ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะอันดับแรกๆ ของโลก โดยจะสร้างโรงงานที่เพชรบุรี ให้เป็นโรงงานต้นแบบของประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้สั่งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะ ทยอยเข้ามาถึงประเทศไทยในสิ้นปีนี้ และจะสามารถติดตั้ง และจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในสปี 2561

สำหรับโรงงานนี้ได้สร้างขึ้นบนพื้นที่บ่อขยะเดิม ซึ่งจะเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทันสมัยที่สุด พร้อมศูนย์เรียนรู้สำหรับในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

560000005103702 560000005103703

ที่มา : https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000049197