Admin 14 พ.ค. 2560

จัดเวทีชี้แจงชาวบ้านระบุกังหันลมไม่ส่งผลต่อน้ำบาดาล

cabagk8dafhieac6jhhdb

ผู้ว่าฯโคราชจัดเวทีชี้แจงชาวบ้าน ระบุกังหันลมเขายายเที่ยง ไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำบาดาล

วันที่ 14พ.ค. 60 ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.สีคิ้ว จ.นครรราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว นายประสิทธิ์ อุปชิตร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองฯ และ ผศ.ดร.พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง กฟผ.กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองไผ่ อ.สีคิ้ว เพื่อหาแนวทางเยียวยาความเดือดร้อน พร้อมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดผลการศึกษา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการกังหันลมขนาดใหญ่ และพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยมีนายมุดตอฟาร์ ศรีธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ ฐานะตัวแทนชาวบ้าน นางสาวจิระนันท์ ฟุ้งสุข แกนนำกลุ่มคลองไผ่รักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน ร่วมพูดคุยสอบถามข้อสงสัยประเด็นปัญหาผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินและน้ำซับหรือน้ำผิวดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่พอใจ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากชาวบ้านในหมู่ 1,6,10 ต.คลองไผ่ ซึ่งเป็นพื้นที่บนเขายายเที่ยง ใช้น้ำประปาภูเขา ที่ได้บ่อขุด นำมาใช้อุปโภค บริโภค หลัง กฟผ. ดำเนินโครงการกังหันลมระยะที่ 1 ซึ่งมีกังหันลมขนาดใหญ่ 2 ต้น ซึ่งชาวบ้านสงสัยว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน ทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดลงอย่างผิดปกติ เมื่อดำเนินโครงการระยะ 2 ซึ่งมีกังหันลมจำนวน 12 ต้น ชาวบ้านเกรงจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ จึงรวมตัวยื่นหนังสือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อให้ กฟผ.กับชุมชน ไม่มีความขัดแย้งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเคยลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเดิม มาชี้แจงทำความเข้าใจด้านวิชาการกับผู้นำชุมชนและแกนนำเอ็นจีโอ โดยน้ำบาดาลและน้ำผิวดินไม่ได้รับผลกระทบจากกันหันลมบนยอดเขาแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการขุดดินในความลึกประมาณ 3 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้ำใต้ดินพอสมควร ส่วนน้ำซับที่มีปริมาณน้อย เกิดจากภัยแล้ง ซึ่งเป็นภาวะฝนตกในพื้นที่ลดลง จึงได้ร้องขอให้ กฟผ.บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จัดส่งรถบรรทุกน้ำดิบจ่ายแจกให้ชาวบ้านคลองไผ่ หมู่ 1 และ บ้านเขายายเที่ยงเหนือ หมู่ 6 ต.คลองไผ่ การแก้ปัญหาระยะยาว ได้สั่งการให้ นายอำเภอสีคิ้ว ประสานเทศบาลตำบลคลองไผ่ ขยายระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ชาวบ้าน หมู่ 1 ได้ใช้อย่างเพียงพอ

ด้าน ผศ.ดร.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ผลสำรวจศึกษาล่าสุด เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ตำแหน่งตั้งเสากังหันลม ที่ใกล้ที่สุด ตั้งอยู่บนสันเขาห่างจากแหล่งน้ำประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีเนินเขาและถนนตัดผ่าน 2 -3 เส้น ซึ่งห่างไกลพอสมควร รวมทั้งในพื้นที่สำรวจไม่พบแหล่งน้ำบาดาลสำหรับบ่อน้ำดังกล่าว มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำผิวดินต้องพึ่งพาน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ไม่ได้เกิดจากแหลางน้ำใต้ดินตามที่ชาวบ้านเข้าใจ บทสรุปการดำเนินโครงการ ฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำทั้งใต้ดินและบนดินอย่างแน่นอน

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/economic/276946