Admin 13 พ.ค. 2560

กรมทรัพยากรชายฝั่งแจงฯ ขยะเกลื่อนทะเลศรีราชา เหตุคลื่นลมเปลี่ยนทิศ

640_e6ae7ac5ecgkaaai8aaab

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ชี้แจงกรณี ที่ปรากฏภาพ""ทะเลศรีราชา วิกฤติหนัก ขยะเกลื่อนส่งกลิ่น เหม็นหึ่ง"

โดยมีเนื้อหาว่าพื้นที่สวนสาธารณะเกาะลอย ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริเวณชายหาดพบขยะเป็นจำนวนมากทับถมอยู่ตลอดแนวความยาวประมาณ 500 เมตร จนถึงสะพานข้ามไปยังเกาะลอยที่ในตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีเลนโคลนจากฝั่งลงไปยังทะเลยาวเกือบ 200 เมตร ในส่วนของสภาพน้ำมีสีดำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดย น.ส.สุทธิลักษณ์ระบุว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สั่งการให้สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สบทช.2) โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน จ.ชลบุรี ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้ว สรุปได้ดังนี้ วันที่ 13 พ.ค.2560 เวลา 10.30 น. พบว่ามีตะกอนดินเลนสีดำซึ่งคลื่นได้พัดพาเข้าหาชายหาดเป็นระยะทาง ประมาณ 400 เมตร (ขณะน้ำลง) มีกลิ่นเหม็น รวมทั้งพบเศษขยะตามแนวชายหาดปะปนมากับตะกอนดินเลน จากการตรวจสอบข้อมูลการไหลเวียนของกระแสน้ำโดยเฉลี่ยพบว่า เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมที่กระแสลมจากทางทิศใต้เริ่มแรงขึ้น กระแสน้ำชายฝั่งมักเคลื่อนที่ตามลม โดยกระแสน้ำบริเวณศรีราชา เกาะลอยจะไหลขึ้นมาจากทางด้านใต้ซึ่งเป็นตลาดและชุมชน แนวขยะที่พบอาจเกิดจากการสะสมอยู่ที่พื้นท้องทะเล เมื่อฝนตกคลื่นลมแรงขยะจึงถูกกวนขึ้นมาจากพื้นและประกอบกับกระแสน้ำพัดพาขยะจากตอนใต้เข้ามา ทั้งนี้ ในบริเวณดังกล่าวไม่มีปะการัง หญ้าทะเล หรือทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญแต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่ ศวทอ. ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นพบว่า อุณหภูมิน้ำทะเล 30.70-31.50 องศาเซลเซียส / ความเค็ม 12.5-31.9 ส่วนในพันส่วน / ความเป็นกรดด่าง 7.82-8.59/ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 3.01-3.43 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (สำหรับเขตชุมชน)

นายชรัส สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลศรีราชา จำนวน 20 นาย จัดเก็บกวาดขยะบริเวณชายหาดศรีราชาแล้ว

สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในน้ำทะเล เจ้าหน้าที่ ศวทอ. ได้เก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการแล้ว โดยผลการวิเคราะห์จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป และในวันจันทร์ที่ 15 พ.ค.60 กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่เทศบาลศรีราชา สบทช.2 จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ส่วนท้องถิ่น ชุมชน/ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกิดความตระหนักของผลกระทบจากการทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียจากฝั่งลงสู่ทะเลต่อไป

640_aaai558aie5be97bff5hd

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378547207/