Admin 9 ต.ค. 2566

เปิดนาทีประวัติศาสตร์ ปล่อยดาวเทียมสัญชาติไทย "THEOS-2" ขึ้นสู่อวกาศแล้ว

สิ้นสุดการรอคอย เปิดวินาทีประวัติศาสตร์ ส่ง "ดาวเทียม" สำรวจโลกสัญชาติไทย "THEOS-2" ขึ้นสู่อวกาศสำเร็จแล้ว

2023-10-09_15-42-43

วันที่ 9 ต.ค. 2566 เฟซบุ๊ก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้โพสต์ถ่ายทอดสด การนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่อวกาศ ในเวลา 08.36 น. ตามเวลาประเทศไทย

สำหรับโครงการ THEOS-2 ประเทศไทยได้มากกว่าดาวเทียมทรัพยากรดวงใหม่ที่ยกระดับเทคโนโลยี แต่ได้โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรที่ผ่านการอบรมสร้างดาวเทียมจากประเทศผู้ผลิต ซึ่งช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศในทุกๆ องค์ประกอบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ส่วนกรณีการส่งดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2 ของไทยขึ้นสู่วงโคจรครั้งที่ 1 ในช่วงเช้าของวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ ท่าอวกาศยานเฟรนช์เกียนา ทวีปอเมริกาใต้ ปรากฏว่าระบบมีการแจ้งเตือนว่าพบปัญหาจากอุปกรณ์บางอย่าง จึงเลื่อนการนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรออกไปก่อนนั้น

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เปิดเผยหลังจาก Arianespace แจ้งเลื่อนการนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ก่อนนับถอยหลังเพียง 14 วินาที เนื่องจากระบบตรวจสอบได้พบค่ากระแสไฟฟ้าเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (threshold) ที่อุปกรณ์ Safety Management Unit ของจรวดนำส่ง ระบบจึงตัดการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ขอบคุณเฟซบุ๊ก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์