Admin 16 ส.ค. 2566

เอาจริง! ดีเดย์บังคับใช้มาตรการรื้อเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

2023-08-16_08-49-18

กระบี่ - จ.กระบี่เอาจริง! ดีเดย์บังคับใช้มาตรการรื้อถอนทำลายเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้านที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พบมีจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นตัวทำลายสัตว์ทะเล

วันนี้ (15 ส.ค.) ที่ท่าเทียบเรือบ้านบ้านทุ่งครก หมู่ที่ 11 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 9 หน่วยงาน จำนวน 60 นาย พร้อมเรือตรวจการณ์ จำนวน 10 ลำ ออกบังคับใช้มาตรการเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมายท่ามกลางกระแสคลื่นและลมแรงทั่วทั้งจังหวัดรวม 290 ลูก แยกเป็นพื้นที่อำเภอคลองท่อม 200 ลูก อำเภอเมืองกระบี่ 30 ลูก และอำเภออ่าวลึก จำนวน 60 ลูก

นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า บริเวณแนวชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาศัยแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำที่สำคัญ

แต่มีชาวประมงได้พัฒนาและดัดแปลงเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเครื่องมือบางชนิดเป็นอันตรายต่อพะยูน และเต่าทะเล มีเครื่องมือบางชนิดมีลักษณะยึดครองพื้นที่ทำการประมงในทะเล ทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้านประเภทอื่น

หากปล่อยให้มีการทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงและวิธีการทำการประมงดังกล่าวต่อไป จะเกิดการทำลายระบบนิเวศของท้องทะเลและส่งผลกระทบต่อต่อทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรุนแรง รวมทั้งเกิดความขัดแย้งของชาวประมงในพื้นที่

ด้านนายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ การบูรณาการร่วมคณะทำงานรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้เป็นไปตามตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ โดยก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการทำประมงด้วยเครื่องมือผิดกฎหมาย (โป๊ะ) เพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อน มีพื้นที่การทำประมงน้อยลง

ประกอบกับมีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่ทะเลอันดามัน ทำให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อน (ลูกปลาทู) เข้ามาติดในเครื่องมือโป๊ะ เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรสัตว์น้ำวัยอ่อน และเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจริญเติบโต มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงได้เปิดปฏิบัติการปล่อยแถวบูรณาการร่วมคณะทำงานรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ขึ้นในวันนี้

ที่มา: MGR Online