Admin 4 ส.ค. 2566

ทั้งดำ ทั้งเหม็น ! น้ำทิ้ง "สนามบินภูเก็ต" ปล่อยลงทะเล นักท่องเที่ยวสงสัยได้บำบัดก่อนหรือไม่

2023-08-04_09-28-40

ภูเก็ต - พบน้ำทิ้งจาก "สนามบินภูเก็ต" สีดำและกลิ่นเหม็น ปล่อยลงทะเล นักท่องเที่ยว สงสัย ผ่านการบำบัดตามขั้นตอนแล้วหรือไม่ วอนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหวั่นก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและกระทบการท่องเที่ยว

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มีความกังวลและห่วงใยจากนักท่องเที่ยวและประชาชนที่พบเห็นการปล่อยน้ำสีดำและมีกลิ่นเหม็นออกจากสนามบินภูเก็ตลงสู่ทะเลบริเวณหาดในยาง ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยมีการตั้งข้อสังเกตุว่าน้ำที่ปล่อยออกจากสนามบินภูเก็ตนั้นได้ผ่านการบำบัดที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานแล้วหรือไม่ อีกทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยออกตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือไม่

อีกทั้ง พบว่าจุดที่ปล่อยน้ำออกมาอยู่ติดกับบริเวณบ้านพักพนักงานสนามบิน และผู้อำนวยการสนามบินภูเก็ตจึงเห็นว่า สนามบินภูเก็ตควรรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมมากกว่านี้ เพราะนอกจากจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีกด้วย

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้การตรวจสอบ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2566 พบว่า น้ำที่มีการระบายน้ำออกจากสนามบินภูเก็ต มีสีดำมาก และมีกลิ่นเหม็นจริง โดยขังอยู่บริเวณชายหาด

รายงานข่าวแจ้งว่า สนามบินภูเก็ตมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐาน โดยน้ำที่ผ่านการใช้แล้วที่เป็นน้ำเสียน้ำทิ้งทั้งหมดของสนามบิน รวมถึงน้ำทิ้งจากอากาศยานทั้งหมด จะถูกดูดรวบรวมเข้าสู่ถังปรับสภาพน้ำเสีย และมีกระบวนการบำบัดน้ำเสีย มีบ่อเก็บตะกอนและสิ่งปฎิกูล โดยตามขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียจะผ่านถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน และเติมคลอรีนก่อนปล่อยน้ำทิ้งออก

กรณีดังกล่าวมีประเด็นที่น่ากังวล เนื่องจากพบว่าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สัญญาจ้างควบคุม และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเครื่องจักรและอุปกรณ์ และระบบสุขาภิบาลของท่าอากาศยานภูเก็ตสิ้นสุดลง และยังไม่มีผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการดูแลการบำบัดน้ำเสียของสนามบินภูเก็ต เนื่องจากอยู่ระหว่างการประมูลจัดจ้างยังไม่แล้วเสร็จ

โดยที่ผ่านมา สนามบินภูเก็ตต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียเอง ซึ่งพบว่า มีปัญหาท่อน้ำอุดตัน ห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสารมีน้ำเอ่อล้นนองพื้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการที่เจ้าหน้าที่ ทอท. ดูแลเองนี้ ต้องยอมรับว่าเป็นงานที่ ทอท.ไม่มีความเชี่ยวชาญ เหมือนกับเอกชนผู้ให้บริการโดยตรงแน่นอน

ที่มา: MGR Online