Admin 3 พ.ค. 2560

อธิบดีกรมโรงงานฯ ตรวจแผนป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 โรงงานในระยอง

560000004649401

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจการทำแผนเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม โรงงานเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 โรงงานใหญ่ บอกหากชาวบ้านได้รับผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 พ.ค. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะ พร้อมด้วย นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรม จ.ระยอง นายปิตินันท์ อักษร วิศวกรชำนาญการ นายชาติชาย สาโรจน์ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง ลงพื้นที่ไปพบ นายรังสรรค์ กุลนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ต.ตะพง อ.เมืองระยอง โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมถวัลย์ บุญประภาศรี ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายรังสรรค์ กุลนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 กล่าวว่า เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมในอดีตโหดร้ายมาก วันก็เหม็นสองวันก็เหม็นไม่รู้จะตอบชาวบ้านอย่างไร แต่ปัจจุบันดีขึ้นมาก โรงงานก็ควบคุมปัญหาดีขึ้น ทุกวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการ มีปัญหาอะไรก็ประสานงานกัน หลายปีมานี้หลายหน่วยงานเข้ามาดูแลดีมาก คือ อาศัยแค่ความเข้าใจกัน มีอะไรคุยกัน ชาวบ้านไม่ได้ต้องการอะไร เพียงแค่อย่าให้มีกลิ่นมารบกวนจนเกินไป เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดกลิ่นเหม็น ทางโรงงานจะมีรถวิ่งประชาสัมพันธ์ และประกาศเสียงตามสายว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ทางโรงงานก็จะมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ

ด้าน นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันนี้เข้าตรวจการทำแผนเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมโรงงานเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จำนวน 3 โรงงาน คือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) และบริษัท ไนเตรทไทย จำกัด รวมทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเฝ้าระวัง พร้อมรถตรวจวัดอากาศด้านมลพิษรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เมื่อเกิดเหตุขึ้นจะได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที

นายมงคล กล่าวว่า ปัญหาเรื่องมลพิษ และความเดือดร้อนรำคาญ ทางราชการ และโรงงานได้เปิดใจที่จะเข้ามาดูปัญหา ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจประจำ ขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมพึ่งพาคือ ความร่วมมือเครือข่ายชาวบ้านที่จะช่วยเราเฝ้าระวัง เรื่องนี้สำคัญเพราะชาวบ้านจะอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา ส่วนเจ้าหน้าที่อาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอด 24 ชม.หากชาวบ้านได้รับผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา หลังรับแจ้งจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที

560000004649402 560000004649403 560000004649404

ที่มา : https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000044822