Admin 3 พ.ค. 2560

ชาวสงขลาแกะปลาจากอวนโชว์ โต้รายงาน EHIA บอกทะเลเทพามีสัตว์น้ำน้อย ยันทะเลสมบูรณ์มาก

4525601330

ชาวบ้านในอำเภอเทพา ยืนยันทะเลเทพามีความสมบูรณ์ ซึ่งขัดแย้งกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ตัวแทนชาวบ้านในเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมกันแกะปลาและสัตว์น้ำ ทีติดอวนจากการทำประมงในทะเล พื้นที่อำเภอเทพา ซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อยืนยันสภาพความสมบูรณ์ของทะเลในพื้นที่นี้ ซึ่งแตกต่างจากรายงานการศึกษาสิ่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA ในโครงการนี้ ที่อ้างว่าทะเลในอำเภอเทพา นั้นมีจำนวนลูกสัตว์น้ำอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะกุ้งเคย ที่มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบแล้วในแต่ละปี จะสามารถนำกุ้งเคยมาทำกะปิได้ประมาณ 1 กิโลกรัม แต่ในความเป็นจริงนั้น ชาวบ้านในพื้นที่สามารถจับกุ้งเคยมาทำกะปิได้แต่ละปีนับพันกิโลกรัม และในแต่ละวันชาวประมงในพื้นที่นี้สามารถหาปลาและสัตว์น้ำ สร้างรายได้ในแต่ละวันไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

14937822651493782357l

นายหมีด ชายเต็ม แกนนำเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน กล่าวว่า ทะเลที่เทพานั้นยังมีความสมบูรณ์อย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากรายงาน EHIA ที่ กฟผ.จ้างบริษัทที่ปรึกษาทำ โดยการจัดเวทีเสวนา "EHIA เทพา และการมีส่วนร่วมที่ยังสอบตก" ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการชำแหละการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา นั้น ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ กว่า 100 คน จะเดินทางเข้าร่วมในการรับฟัง เพื่อได้รับทราบข้อมูล การบิดเบือน ความเป็นจริง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการต่อสู้ โดยชาวบ้านในพื้นที่นั้นจะเน้นการนำข้อมูลความจริงมาต่อสู้ เพื่อไม่ให้เกิดโรงไฟฟ้าเทพาขึ้นในพื้นที่

14937822651493782373l 14937822651493782383l

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1493782265