Admin 7 ก.ค. 2566

กรมประมง แจงข่าว "งูสมิงทะเลปากเหลือง" หนึ่งในไฮไลท์สัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดง ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ

2023-07-07_09-09-35

จากกรณีที่มีกระแสข่าวการจัดแสดง งูสมิงทะเลปากเหลือง งูทะเลมีพิษร้ายแรง หวั่นเป็นอันตรายต่อผู้เข้าชมนิทรรศการงูทะเล  ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์สัตว์น้ำที่กรมประมงนำมาจัดแสดงภายใต้ธีม “Wonders of the Aquatic World” มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2566 นั้น

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประมง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวาย สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการประมงเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำชนิดต่าง  ให้สาธารณชนได้รับทราบ

โดยในปีนี้ กรมประมง ได้จัดแสดงนิทรรศการประมงภายใต้ธีม Wonders of the Aquatic World ซึ่งนำเสนอ 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกใต้น้ำ  งูสมิงทะเลปากเหลือง งูทะเลพิษร้ายแรง ติด 1 ใน 10 ของโลก เป็นหนึ่งในชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่กรมประมงนำมาจัดแสดงในงานภายใต้หัวข้อมหัศจรรย์ในตัวตน ซึ่งนำเสนอถึงสัตว์น้ำที่มีนิสัยเฉพาะตัว เช่น ขี้อายเชื่องช้า ดุร้าย และน่าเกรงขาม โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและพฤติกรรมของงูทะเลมีพิษที่อาจมีโอกาสพบเห็น เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง หากบังเอิญต้องเผชิญหน้ากับงูชนิดนี้อย่างใกล้ชิด จะได้หลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะนักดำน้ำ และชาวประมง เนื่องจากงูสมิงทะเลปากเหลือง อาจพบได้จากการทำประมง โดยการติดมากับอวน ซึ่งหากชาวประมงไม่ทันสังเกตอาจเป็นอันตรายได้

2023-07-07_09-12-09

โดยในการจัดแสดงดังกล่าว กรมประมงได้มอบหมายนักวิชาการประมง ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านงูทะเลมีพิษมาประจำจุดแสดง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมนิทรรศการงูทะเลได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์แต่อย่างไรก็ตาม  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย และลดข้อกังวลของประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการงูทะเล  ภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33  กรมประมงจึงมีนโยบายให้จัดแสดงเฉพาะในตู้ งดการนำงูสมิงทะเลปากเหลืองออกมาจากตู้จัดแสดงภายนอกตู้อย่างเด็ดขาด  โดยตลอดการจัดแสดงจะมีนักวิชาการประมงที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการข้อมูลความรู้อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจยังคงสามารถเข้าร่วมชมสัตว์น้ำที่น่าสนใจอีกหลากหลายชนิด ภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2566  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์  บัตรผ่านประตูเพียง 20 บาท เท่านั้น  เด็ก และนักเรียน เข้าชมฟรี!

ที่มา: MCOT.net