Admin 2 พ.ค. 2560

ทภก.จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

560000004586801

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรม “HKT LOVES ANDAMAN SEA” ดำน้ำเก็บขยะ ทำความสะอาดบ้านปลา และร่วมปลูกแปลงอนุบาลปะการัง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

560000004586802

วันที่ 2 พ.ค. นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “HKT LOVES ANDAMAN SEA” ดำน้ำเก็บขยะ ทำความสะอาดบ้านปลา บริเวณแนวปะการัง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และร่วมปลูกแปลงอนุบาลปะการัง หรือ CORAL TREE ซึ่งทางท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) โดยชมรมดำน้ำท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จัดขึ้น ภายใต้โครงการท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

560000004586803

เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และดำเนินโครงการจัดทำแปลงอนุบาลปะการังเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มี นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล และนักดำน้ำจิตอาสาจากทุกภาคของประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

560000004586804

นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงอยู่กับประเทศชาติ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ดำเนินการปลูกแปลงอนุบาลปะการัง CORAL TREE เพื่อเพาะพันธุ์ปะการัง และย้ายกลับไปปลูกคืนสู่ธรรมชาติในอนาคต เพื่อลูกหลานต่อไป

560000004586805

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้มีโอกาสนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศ และชีววิทยาทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต และของโลกต่อไป

560000004586806 560000004586807 560000004586808 560000004586809 560000004586810

ที่มา : http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9600000044240