Admin 5 ก.ค. 2566

เปิด 5 ความลับ 'รอยเลื่อน Hidden Fault' อยู่ใต้ดิน มองไม่เห็นแต่ทำแผ่นดินไหว

เปิด 5 ความลับ 'รอยเลื่อน Hidden Fault' รอยเลื่อนใต้ดินแอบสะสมพลังงาน มองไม่เห็นแต่ทำแผ่นดินไหวได้เหมือนกับรอยเลื่อนมีพลัง กรมทรัพยากรธรณีเร่งแกะรอย

2023-07-05_09-07-50

เหตุการณ์แผ่นดินไหว บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า เป็นการเกิดเแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนที่่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน หรือ Hidden Fault ซึ่งเพิ่งจะเคยเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 100 ปี สำหรับ "รอยเลื่อน Hidden Fault" เป็นรอยเลื่อนที่อยู่นอกเหนือจาก 16 รอยเลื่อนที่มีพลัง แต่อยู่ๆ กลับเกิดสั่นไหวขึ้นมา โดยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.5 ริกเเตอร์ เกิดอาฟเตอร์ช็อกมากกว่า 20 ครั้งในขนาด 1 ริกเตอร์

โดยกรมทรัพยากรธรณี ได้มีการสรุปและไขความลับของ "รอยเลื่อน Hidden Fault" ที่ถือว่าเป็นการเกิดพลังจากรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมกับเร่งตรวจหา "รอยเลื่อน Hidden Fault" ที่ซ่อนตัวอยู่ เพื่อลดความตระหนกของประชาชน และให้สามารถรู้ทันการเกิดเหตุแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนใต้ดินที่ซ่อนตัวอยู่ เพราะแน่นอนหากรู้ว่ารอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่จุดไหนก็จะสามารถแจ้งเตือน หรือออกกฎหมายให้ครอบคลุมได้ทันที

สำหรับความลับของ "รอยเลื่อน Hidden Fault" กรมทรัพยากรธรณี อธิบายไว้ว่า

1. การเคลื่อนของรอยเลื่อนใต้ดินที่เกิดขึ้นที่กระทุ่มแบน จ.พิษณุโลก พบว่าเกิดจากรอยเลื่อนที่เคลื่อนตัวในแนวเหนือใต้ และคาดว่าจะเกิดขึ้นในแนวขนานไปกับเทือกเขาเพชรบูรณ์

2. หากเป็นลอยเลื่อนที่มีพลัง เราจะพบรอยเลื่อนบนดินบริเวณตีนเขา ซึ่งจะปรากฎให้เห็นเป็นเส้นอย่างชัดเจน ทำให้ติดตามรายละเอียดได้ว่าหากเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดรุนแรงแค่ไหน แต่หากเป็นรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่จะไม่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากถูกชั้นหน้าดินปกคลุม ไม่สามารถลากเส้นบนผิวดินได้

3. อาฟเตอร์ช็อกมีความสำคัญมากที่จะทำให้สามารถค้นหารอยเลื่อนใต้เจอ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการติดเครื่องมือเพื่อติดตามหารอยเลื่อนที่ซ่อนอยู่

4. รู้ได้อย่างไรว่าเป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่พิษณุโลกในรอบ 100 จากประวัติศาสตร์ระบุเอาไว้ว่าเมื่อ 400 ปีก่อนระหว่างที่สมเด็จพระณเรศวรออกลบเกิดเหตุการณ์น้ำพุ่งขึ้นมาประมาณ 3 ศอก และอีกครั้งคือระหว่างการรบเกิดเหตุแผ่นไหว ทำให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าบริเวณ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร เคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้น

5. ความลับของการขยายตัวใต้ดิน พบว่าบริเวณที่เป็นดินอ่อน พื้นที่ลุ่มดยเฉพาะภาคกลางจะเกิดการขยายตัวมากกว่า 1 เท่า แต่หากเป็นบริเวณกระทุ่มแบนเป็นพื้นที่ใหม่หรือที่เรียกว่าการตกตระกอนยุคใหม่

ทั้งนี้พบว่ากรณีรอยเลื่อนมีพลัง และ "รอยเลื่อน Hidden Fault" มีพลังปัจจุบันจะมีความถี่มากขึ้น พอมีรอยเลื่อนมีทุกปี ทุกเดือน ก็เกิดแผ่นดินไหว จะเริ่มมีผลกระทบ การสร้างความตระหนักรู้ ปัจจุบันไทยมี 16 รอยเลื่อน แต่พบว่ามีประเด็นรอยเลื่อนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรอยเลื่อนทีมองไม่เห็น ต้องเริ่มดำเนินการศึกษาวิจัยรอยเลื่อนที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันว่าปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนไหนบ้างที่มีพลัง และมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหว หากสามารถรู้ได้ทันทีจะสามารถแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อม แต่จากการประเมินของกรมทรัพยากรธรณีระดับการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศคงไม่มีแนวโน้มที่จะคล้ายกับประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: คมชัดลึก